ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 62203500
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2010
Approval date: 08.02.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: KATASKEUASTIKES VIOMIHANIES
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top