ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (QUARTET PLUS)

Ref.No: 63061800
Start date: 01.12.1995
End date: 31.05.1998
Approval date: 14.12.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 166.217,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top