ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ “ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ”

Ref.No: 61173600
Start date: 09.06.2006
End date: 16.12.2006
Approval date: 28.08.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: UPOURGEIO AIGAIOU
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ELISAVET PANAGIOTATOU
Email: elpanay@central.ntua.gr
Go to Top