ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SYSTEM 2000 ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ

Ref.No: 62120000
Start date: 24.06.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 09.09.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: U.T.Q.EPE GAGEMARK HELLAS
Budget: 8.363,02 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top