ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ref.No: 62103000
Start date: 01.03.1998
End date: 31.05.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: DIMOS AMAROUSIOU
Budget: 17.314,74 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top