ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ref.No: 62148900
Start date: 01.01.2002
End date: 15.05.2002
Approval date: 31.01.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ETAIR. DIAH. TEHNIKIS VOITHEIAS
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top