ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 63065400
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top