ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ref.No: 61034700
Start date: 29.03.1990
End date: 15.05.1991
Approval date: 29.03.1990
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 16.140,86 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top