ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ref.No: 67004700
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1997
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 12.212,77 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top