ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 65035700
Start date: 01.02.1995
End date: 30.07.1996
Approval date: 24.01.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top