ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ref.No: 62168600
Start date: 29.10.2003
End date: 28.12.2003
Approval date: 08.12.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: KOINONIA TIS PLIROFORIAS A.E.
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top