ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ Ν. ΛΙΜΕΝOΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ref.No: 61078700
Start date: 20.03.1996
End date: 20.08.1996
Approval date: 28.03.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 13.851,81 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top