ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ref.No: 62102700
Start date: 01.04.1998
End date: 31.03.2003
Approval date: 12.05.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 173.147,47 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top