ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62139600
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2008
Approval date: 22.03.2001
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 380.924,44 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top