ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΔΕΤ

Ref.No: 62121000
Start date: 01.01.1999
End date: 30.06.1999
Approval date: 04.11.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: EDET AE
Budget: 42.095,62 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top