ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 62042802
Start date: 01.06.1994
End date: 01.06.1996
Approval date: 03.06.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: KATASKEUASTIKES VIOMIHANIES
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS PAPAGEORGIOU
Go to Top