ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 62042801
Start date: 01.09.1992
End date: 01.09.1995
Approval date: 31.08.1992
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: KATASKEUASTIKES VIOMIHANIES
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS PAPAGEORGIOU
Go to Top