ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ. ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΜ/ΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡ. 4.1 ΕΠΠΕΡ

Ref.No: 61145000
Start date: 01.08.2003
End date: 20.04.2004
Approval date: 18.07.2003
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 30.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top