ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ( ΣΥΜΠ. ΤΟΥ 68/028 )

Ref.No: 68002801
Start date: 01.06.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 29.06.2000
Department: NETWORK MANAGEMENT CENTER OF NTUA
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 234.776,23 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top