ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ref.No: 61061400
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 19.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: Π.Α.Ε.Τ., G.G.E.T.
Budget: 17.138,67 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAGKARIS
Email: gtsang@chemeng.ntua.gr
Go to Top