ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ-ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ref.No: 63083900
Start date: 01.10.1997
End date: 30.04.1999
Approval date: 06.11.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 42.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top