ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ref.No: 63089600
Start date: 01.05.1998
End date: 30.04.2001
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: FAIR, E.O.K.
Budget: 137.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top