ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΑΣΩΝ

Ref.No: 62019400
Start date: 01.09.1997
End date: 30.09.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PROCTER & GAMBLE
Budget: 155.832,72 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top