ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ref.No: 62118900
Start date: 15.04.1999
End date: 15.01.2000
Approval date: 01.07.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PROCTER & GAMBLE
Budget: 65.796,03 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top