ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Ref.No: 61058300
Start date: 21.12.1993
End date: 21.12.1995
Approval date: 03.12.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 11.680,12 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top