ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ

Ref.No: 65081700
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2003
Approval date: 01.01.1980
Department: DEN UPARHEI
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top