ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ

Ref.No: 65053400
Start date: 01.06.1996
End date: 30.05.1998
Approval date: 24.06.1996
Department: PROGRAMMA PLAISIO+
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 64.563,47 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LAZAROS APEKIS
Email: lapekis@central.ntua.gr
Go to Top