ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ -ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ-ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ.

Ref.No: 62190400
Start date: 24.02.2005
End date: 23.02.2010
Approval date: 10.03.2005
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 118.000,00 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top