ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ref.No: 61095800
Start date: 16.10.1997
End date: 26.07.2000
Approval date: 03.07.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 161.889,94 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top