ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. Μ. & Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ

Ref.No: 61137100
Start date: 26.07.2002
End date: 25.05.2003
Approval date: 06.09.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 191.505,74 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top