ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ PACT 19

Ref.No: 63109300
Start date: 01.09.1999
End date: 01.09.2002
Approval date: 25.11.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 22.200,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top