ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 65143000
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 25.01.2005
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 45.000,00 €
Scientific Responsible: ERRIKOS TARTAS
Go to Top