ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65099300
Start date: 01.04.2000
End date: 28.02.2001
Approval date: 16.03.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 102.714,60 €
Scientific Responsible: ANDREAS MAKRIS
Email: amakris@central.ntua.gr
Go to Top