ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΩΝ 2,3, 4,5,6,7,9,10,11,12,13 ΤΟΥ ΤΠΠΛ

Ref.No: 63059300
Start date: 01.11.1995
End date: 30.06.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 66.030,82 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Go to Top