ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 61103400
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 08.10.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: MARIANTHI-DIDO LOUKA-GIOVA
Email: didoy@central.ntua.gr
Go to Top