ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61082200
Start date: 01.03.1996
End date: 01.03.1998
Approval date: 25.03.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: EUSTRATIOS GALANIS
Go to Top