ΟΙΟΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ “ΕΣΤΙΑ”

Ref.No: 61109700
Start date: 01.06.1998
End date: 31.08.2001
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top