ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΤΑΚΡΙΜΝΙΣΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61067600
Start date: 11.06.1995
End date: 31.05.1996
Approval date: 09.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top