ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62083800
Start date: 01.04.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 26.09.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: EXERGIA S.A.
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top