ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 63042300
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 13.05.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top