ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ref.No: 67057800
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2007
Approval date: 04.03.2005
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 6.656,63 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top