ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ (FIREDETEX)

Ref.No: 67033800
Start date: 01.02.2000
End date: 31.01.2003
Approval date: 01.11.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 7.019,80 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top