ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ” ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ref.No: 68002000
Start date: 01.10.1998
End date: 31.10.2000
Approval date: 06.04.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 88.774,77 €
Scientific Responsible: Prof. PEKMESTZI
Email: pekmes@microlab.ntua.gr
Go to Top