ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ref.No: 68066700
Start date: 23.10.2003
End date: 31.12.2006
Approval date: 15.09.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 32.854,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUKALAS
Email: dtsouk@central.ntua.gr
Go to Top