ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ(ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Ref.No: 61154400
Start date: 27.01.2005
End date: 26.04.2007
Approval date: 15.09.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 11.740,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUKALAS
Email: dtsouk@central.ntua.gr
Go to Top