ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

Ref.No: 61113300
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 15.07.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 663.976,53 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top