ΜΝΗΜΕΙΑ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ref.No: 63038500
Start date: 01.12.1993
End date: 30.11.1996
Approval date: 09.12.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ENVIRONMENT, E.O.K.
Budget: 227.330,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS PAPASTAMATIOU
Go to Top