ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ε&Τ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ref.No: 63054800
Start date: 01.03.1995
End date: 31.03.1998
Approval date: 27.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 72.947,00 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top