ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Ref.No: 61096000
Start date: 10.01.1997
End date: 02.04.2000
Approval date: 06.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. CHITZANIDIS
Email: kyriakos@central.ntua.gr
Go to Top