ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. Κ.Λ.Π. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ref.No: 65098200
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 01.06.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: MARIA VALLIADOU-KALEURA
Email: camari@central.ntua.gr
Go to Top